Outdoor Türkiye web sitesi ve mobil uygulaması, darwin Dijital Strateji Atölyesi tarafından yayınlanan Outdoor Türkiye mobil uygulaması ve web sitesi, darwin DSA tarafından işletilmektedir.

Bu kullanım şartları (“Hükümler”) Web sitesinin erişimini, taranmasını ve kullanımını yönetir; Uygulamaların kullanıcılarına göre (“Kullanıcı” veya “Kullanıcılar”), Web Sitesi veya Uygulamalar (“Hizmetler”) aracılığıyla sağlanan hizmetlerin yanı sıra indirilmesi ve kullanılmasını kapsamaktadır.

Web Sitesine erişim veya Uygulamaların indirilmesi veya kullanılması, Kullanıcı’nın istisna olmaksızın bu Şartlara tabi olduğunu okur ve kabul eder. Outdoor Türkiye, şartları istediği zaman değiştirebilir ve bu nedenle şartların, kullanıcı tarafından düzenli olarak gözden geçirilmesini tavsiye eder. Bu şartların başlangıcındaki tarih, bu şartların en son güncellemesini ifade eder. Düzeltilmiş şartlar, yayın tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bazı hizmetler, ilgili servisin sağlanmasından önce kullanıcı tarafından kabul edilmesi gereken belirli koşullara veya talimatlara tabi olabilir. Bu özel koşullar Outdoor Türkiye veya üçüncü taraflarca dayatılabilir. Bu özel şartlar, şartlara ek olarak uygulanacaktır ve ihtilaf olması durumunda şartların yerine geçecektir. Buna göre, kullanıcı bu tür özel şartları okuyup kabul ettiğini belirtmelidir.

Aynı şekilde, kişisel verilerin toplanması ve işlenmesiyle ilgili olarak, Gizlilik Politikası geçerli olacaktır.

Hizmetlerin Amacı
Servisler aracılığıyla, kullanıcı, GPS izlerini ve yol noktalarını (bundan sonra “İzler ve Yol Noktaları” olarak anılacaktır) ve ilgili bilgi ve içeriği oluşturabilir, kaydedebilir, yayınlayabilir, paylaşabilir, gönderebilir, arayabilirler.

Kayıt
Belirli Hizmetlerin kullanılması için, kullanıcı bir kullanıcı adı ve şifre oluşturarak ve bir hesabı aktif hale getirerek kayıt yaptırmalıdır. Bu amaçla, kullanıcının hizmetler ile ilgili bildirimleri alacağı geçerli bir e-posta adresi sağlamalıdır.

Kullanıcı, kayıt için gerekli olan zorunlu bilgileri sağlamayı ve ayrıca bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu kabul eder. Bu tür bilgileri güncel tutmak kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının yanlış, güncel olmayan veya eksik bilgi vermesi veya Outdoor Türkiye’nin bundan şüphelenmek için bir nedeni olması durumunda, Outdoor Türkiye kullanıcı hesabını askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı, hesap şifresini üçüncü şahıslara ifşa etmeden korumalı ve gizli tutmalıdır. Kullanıcı, diğer kullanıcıların kullanıcı hesabına erişmesine veya başka bir kullanıcının hesabını kullanmasına izin vermemelidir.

Kullanıcı, herhangi bir cihaz üzerinden kullanıcı hesabında gerçekleştirilen tüm işlemlerden sorumludur. Kullanıcı, başka bir kullanıcının hesabını kullanmasından şüphelenirse hemen Outdoor Türkiye’yi bilgilendirmelidir.

Outdoor Türkiye, kullanıcının bu şartlara uymadığını düşündüğü takdirde Kullanıcı hesabını askıya alabilir veya iptal edebilir.

İçerik
Hizmetler kullanıcılara şunları sağlar:
• Uygulamalar aracılığıyla parça ve yol noktalarını oluşturun, kaydedin veya paylaşın ve başkalarının parçalarını takip etmesine ve bir haritadaki konumlarına erişmesine izin verin.
• Uygulamalar aracılığıyla ya da Panoramio (“Fotoğraf’’ gibi) bir üçüncü tarafa bağlantılar içeren Parçalar ve Yol Noktaları ile ilgili fotoğraf, veya ek bilgileri kaydedin ve yayınlayın.
• Uygulamalar içindeki izler ve yol noktaları ile ilgili görüş ve yorumlar (“Yorumlar”).
• Kaydedilen izler ve yollar, kullanıcnın kendi profilinde toplu olarak erişilebilir olacaktır.
• Kullanıcıya ait, 2. El ekipmanları ilan sayfasında paylaşın ve satın almak isteyen diğer kullanıcılara, ekipmanlarınızı sunun. Satış işlemi mesajlar yoluyla, kullanıcılar arasında yapılacak, Outdoor Türkiye uygulaması üzerinden herhangi bir ödeme altyapısı sunulmayacaktır.
• Diğer kullanıcıların kaydettiği kamp alanlarına ulaşın veya kendiniz kamp alanı ekleyip, diğer kullanıcılarla paylaşın.
• Türkiye’deki milli parklara ve bu parkların bilgisine ulaşın.
Kullanıcı, izler ve yol noktaları, fotoğraflar, yorumlar, 2. El ekipmanlar, kamp alanları veya başka herhangi bir bilgi veya içeriği (“Kullanıcı İçeriği”) yayınlayarak, aşağıdaki kurallara uymayı kabul eder:
• Kullanıcı içeriği, üçüncü tarafların, yasaların veya kamu düzeninin haklarını ihlal etmeden ilgili olmalı ve bu şartlara uymalıdır. Kullanıcılar, hizmetler aracılığıyla kullanıcı içeriğini bir kamu forumunda yayınlayabileceğini ve böylece Web Sitesi ve Uygulamalar aracılığıyla kaydedilen ve yayınlanan içeriğin sorumluluğunu üstleneceğini dikkate almalıdır.
• Kullanıcı, yazar, asıl sahibi veya ilgili hakları elinde bulundurarak, paylaşılan kullanıcı içeriğinin fikri mülkiyet haklarının sahibi olmalıdır.
• Kullanıcı içeriğinin başka bir kişinin resmini, sesini veya adını veya diğer gizli veya özel bilgilerini içerdiği durumlarda, söz konusu kişi söz konusu İçeriği yayınlamak için yetki vermiş olmalıdır.
• Kullanıcı içeriği, herhangi bir reklam veya promosyon malzemesi içermemeli, reklam materyallerini dağıtmak veya ticari amaçlarla kullanılmamalıdır.
• Kullanıcı içeriği virüslerden, solucanlardan veya başka türde tahrip edici kodlardan arınmış olmalıdır.
• Kullanıcı içeriği, zaman zaman Outdoor Türkiye tarafından belirlenen koşullara ve teknik gereksinimlere uygun olmalıdır.

Kullanıcı, sınırlama olmaksızın, kullanıcı İçeriğinin, özellikle genel ya da üçüncü şahıs mallarına, haklarına ve çıkarlarına saygı gösterilmesi bakımından Outdoor Türkiye İlkeleri ve İyi Uygulamalarına uygun olacağını taahhüt eder.

Outdoor Türkiye, yoğunluklu olarak kullanıcı içeriğini barındıracaktır. Bu yüzden; Outdoor Türkiye sınırlama olmaksızın kullanıcı İçeriğini düzenleme, seçme, kontrol etme, garanti etme, onaylamaya gerek duymaz. Outdoor Türkiye, kullanıcı içeriğinin doğru, güncel, yasal, uygun olduğunu garanti edemez. Kullanıcılar için, geçerli herhangi bir yasayı veya üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyi içermeyen, kullanımlarının risk teşkil etmediğinden veya yasadışı faaliyet yürütmediğinden emin olmak, kullanıcının sorumluluğundadır. Özellikle, Bilgi Toplumu Hizmetleri ve E-ticaret hakkındaki 6102 sayılı kanun uyarınca, Outdoor Türkiye mobil uygulama ve web sayfası aracılığıyla bir hizmet sağlayıcısıdır ve kullanıcılar tarafından dahil edilen içeriği denetlemez. Kullanıcı İçeriği ile ilgili bir soruşturma yapmak isterseniz veya kullanıcı içeriğinin herhangi bir hakkı ihlal ettiğini veya bu şartlara uymadığını veya uygunsuz olduğunu düşünüyorsanız aşağıdakileri yapabilirsiniz:

Sorunuz bir iz ve yol noktaları ile ilgili ise, ilgili kaydın yazarı ile iletişim kurmak için Uygulama içinde bulunan mesaj seçeneğini kullanmanızı öneririz. Yazar, kullanıcı içeriğinden sorumlu tek kişi ve sahibidir ve bu nedenle talebinizi bir yol veya yol noktası ile ilgili olarak değerlendirmek zorunda olan yazardır. Her halükarda, herhangi bir zamanda, uygulama üzerinden ilgili paylaşıma yorum yaparak, uygunsuz olduğunu belirtebilir, dolaylı olarak Outdoor Türkiye’ye iletebilirsiniz.

Diğer tüm durumlarda da, bu koşulların sonunda belirtilen e-posta adresinde Outdoor Türkiye ile bağlantı kurarak bildirebilirsiniz.

Outdoor Türkiye, kullanıcı içeriğini denetlemekle yükümlü olmamasına rağmen, Outdoor Türkiye’nin bu şartları ihlal ettiğini düşündüğü; saldırgan veya yasadışı sayılabileceği herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya üçüncü tarafların haklarını ihlal ediyorsa , kullanıcı içeriğini istediği zaman (kısmen veya tamamen) değiştirebilir veya silebilir.

Sorumluluk
Kullanıcı, Uygulamaların ve Hizmetlerin kullanımının kullanıcının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder ve bu nedenle Outdoor Türkiye, bu şartları ihlal eden herhangi bir kötüye kullanım sorumluluğunu kabul etmez.
Kullanıcı, Uygulamaların ve Hizmetlerin Kullanım şartlarını ihlal etmesinden kaynaklanan Outdoor Türkiye’ye verilecek her türlü zarardan sorumlu olacak ve Outdoor Türkiye ile onun direktörlerini, çalışanlarını ve temsilcilerini olabilecekleri herhangi bir sorumluluktan dolayı tazmin etmeyi kabul edecektir. Kullanıcının bu şartların ihlali, bu sonucunu doğurur.

Outdoor Türkiye, Uygulamaların veya Hizmetlerin kullanılabilirliğini veya devamlılığını, doğruluğunu, güvenilirliğini veya eksiksizliğini veya belirli bir amaca uygun olup olmadığını garanti etmez. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Outdoor Türkiye’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Örnek olarak ve sınırlama olmaksızın, Outdoor Türkiye aşağıdakilerden doğabilecek zararlardan sorumlu olmayacaktır:
• Kesintiler, virüsler, teknik sorunlar, girişimler, ihmaller, ulaşılamama, elektrik kesintileri, telekomünikasyon ağlarının arızalanması veya Outdoor Türkiye’nin sorumluluğu olmayan kullanıcı ekipmanı.
• İnternet’te, iletişim ağında veya elektrik şebekesindeki eksiklikler veya trafik aşırı yükleri nedeniyle Uygulamalar ve Hizmetler’in geciktirilmesi veya sunulmaması.
• Üçüncü taraf eylemleri.
• Uygulamaların ve Servislerin bakım veya yazılım güncellemeleri nedeniyle ulaşılamaması.
• Outdoor Türkiye’nin doğrudan kontrolünün ötesinde bir şey.

Kullanıcı’nın İçeriği ile ilgili olarak yukarıdaki 3. bölüme uygun olarak, Outdoor Türkiye yalnızca kullanıcıların Uygulamalar aracılığıyla kullanıcı içeriğini saklamasına ve yayınlamasına izin veren bir hizmet sağlayıcısı olarak hareket eder. Kullanıcı İçeriği Uygulamalarında veya diğer herhangi bir bilgi, veri, metin, yazılım, ses dosyası, resim, grafik, haber veya Web Sitesinde yer alan diğer materyallerin depolanması veya yayınlanması sorumluluğu yalnızca geçerli yasa tarafından sağlanan belirli koşullar dahilindedir.

Hizmetlerde bağlantıların eklenmesi, bağlantılı web sitesinin Outdoor Türkiye tarafından herhangi bir ilişki, öneri veya denetleme sorumluluğu olduğu anlamına gelmez ve buna bağlı olarak Outdoor Türkiye, ilgili yasaların sağladığı özel durumlar dışında herhangi bir bağlantılı web sitesinin içeriği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Fikri Mülkiyet
Web sitesi ve uygulama üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları, Uygulamalar, Hizmetler, tasarımı ve kaynak kodu ile içeriğindeki herhangi bir içerik üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları (sınırlama olmaksızın metin, resim, animasyon, veri tabanı, grafik, logo, ticari markalar, simgeler, düğmeler, resimler, videolar, ses kayıtları vs.) Outdoor Türkiye’ye aittir.

Kullanıcı sadece Uygulamalar ve Hizmetler’e erişme ve bunları kullanma yetkisine sahiptir. Özel olarak yetkilendirildiği durumlar haricinde, Kullanıcılar web sitesini ve uygulamanın veya içeriğinin herhangi birisini çoğaltmaya, dönüştürmeye, herhangi bir türev çalışma yapmaya, dağıtmaya, kullanıma sunmaya, üçüncü taraflarla iletişim kurmaya, çıkarmaya, yeniden kullandırmaya ve/veya kullanmaya izin verilmez.

Kullanıcı, yukarıda Bölüm 3’te belirtilen hizmetler aracılığıyla saklanan, yüklenen veya yayınlanan kullanıcı içeriğinin sahibi olarak kalır. Özellikle, kullanıcı tarafından kendi İz veya Yol Noktası ile bağlantılı olarak depolanan, yüklenen veya yayınlanan kullanıcı İçeriği, tüm fikri mülkiyet haklarına sahip olacaktır.

Kullanıcı, Hizmetlerin saklanması ve yayınlanması için kullanıcı içeriği üzerinde ve yukarıda belirtilen gerekli haklardan, lisanslardan ve üçüncü şahısların onayından elde edilmesi için gerekli tüm haklara sahip olduğunu garanti eder. Kullanıcı, seçtiği kullanıcı adının ve buradan yayınladığı her içeriğin tüm kullanıcılar ile ilgili olarak herkese açık olacağını kabul eder.

Uygulama Lisans Sözleşmesi
Outdoor Türkiye yalnızca, kullanıcıları bu lisansa uygun olarak Uygulamaları indirmek ve kullanmak için yetkilendirir. Outdoor Türkiye, Kullanıcıya bu lisans kapsamında açıkça verilmeyen başvurularla ilgili tüm hakları saklı tutar. Bu lisansın koşulları, söz konusu yükseltmeye ayrı bir lisans eşlik etmediği sürece Outdoor Türkiye tarafından orijinal uygulamaları değiştiren ve / veya tamamlayan herhangi bir yükseltmeyi yönetecektir.

Apple İçin Özel Koşullar
Bu lisans, Outdoor Türkiye ile kullanıcı arasındadır. Uygulamalar, App Store Hizmet Şartları’nda (“Kullanım Kuralları”) belirtilen kullanım kurallarına uygun olarak kullanılmalıdır.

Outdoor Türkiye ve kullanıcı, Apple’ın, Uygulamalar ile ilgili olarak herhangi bir bakım veya destek hizmeti vermek için herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul eder.

Apple ve Apple’ın iştirakleri, bu lisansın üçüncü taraf lehtarlarıdır ve kullanıcının şartları kabul etmesi üzerine Apple, bu lisansı kullanıcıya karşı üçüncü taraf bir yararlanıcı olarak kullanma hakkına sahip olacaktır.

Hizmetlerin Değişimi veya Kapatılması
Outdoor Türkiye, herhangi bir zamanda kullanıcıya karşı herhangi bir sorumluluk üstlenmeden, web sitesinin, uygulamaların veya hizmetlerin içeriğini değiştirebilir, hizmetlerin veya özelliklerin bir kısmını veya tamamını sağlamayı sona erdirebilir veya devre dışı bırakabilir veya tümünü silebilir. Bununla birlikte, Outdoor Türkiye, ilgili yasaların öngördüğü şekilde ilgili döneme ait belirli işlemlerle ilgili kayıtların tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirecektir.

• Genel İletişim Bilgileri
İnternet Sitesinin Kullanımı, Uygulamalar ve Hizmetler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir.
Veri denetleyicisi olan Outdoor Türkiye, darwin Dijital Strateji Atölyesi şirket ünvanı ve 1060860019 numaralı vergi numarası ile kayıtlıdır ve ofisi, Orhan Mahallesi, Şehit Naki Önder Sokak, No: 2/12, 41100 İzmit/ Kocaeli adresinde yer almaktadır.
Outdoor Türkiye ile aşağıdaki e-posta adresinden iletişime geçilebilir: merhaba@outdoorturkiye.app

📲 Ücretsiz İndir